Туризъм

Резервирайте си билет още сега

Комбиниран билет - Ловешка средновековна крепост и Стара градска баня "Дели Хамам":

ЛОВЕШКА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

Лятно работно време:
Всеки ден от 9:00ч. - до 20:00 ч.

Зимно работно време:
Всеки ден от 9:00ч. - до 17:00ч.

Средновековната крепост е недвижима културна ценност с национално значение, oбявена с разпореждане на МС №364/24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват. Тя е разположена върху двете тераси на скалистия, живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч.

СТАРА ГРАДСКА БАНЯ "ДЕЛИХАМАМ"

Лятно работно време:
вторник до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.
петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Зимно работно време:
вторник до четвъртък – от 8.00 ч. до 17.00 ч. с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
петък до неделя от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Почивен ден: понеделник. Всеки първи вторник от месеците е обявен за почивен за обект Стара градска баня "Дели Хамам", когато ежемесечно се извършва профилактика на техниката.

Старата градска баня е превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. Под специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система „хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти.

Резервирайте вашите билети за Ловешка средновековна крепост и Стара градска баня "Дели Хамам"