Туризъм

Резервирайте си билет още сега

ЛОВЕШКА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

ул. "Мадара" 1, кв. "Вароша"
тел. 68 670014; 068 601362; 068 601 399; 0884 21 17 95

Лятно работно време:
Всеки ден от 9:00ч. - до 20:00 ч.

Зимно работно време:
Всеки ден от 9:00ч. - до 17:00ч.

Средновековната крепост е недвижима културна ценност с национално значение, oбявена с разпореждане на МС №364/24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват. Тя е разположена върху двете тераси на скалистия, живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч.
Първото заселване на хълма е станало през каменно-медната епоха. Открити са части от жилища, фрагменти от глинени съдове и една златна апликация. Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско селище – разкрити са части от жилище, изградено от камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родоска амфора с печат. По време на римските завоевания в началото на І в., селището е преместено в равнинната част на града. Но когато започват нашествията на “варварските” племена в средата на ІІІ в., то е изнесено на хълма поради естествените условия за защита. Просъществува и през V-VІІ век (ранновизантийката епоха). Вероятно след разрушаване на селището от ранновизантийската епоха за известно време хълмът запустява.
Ловешката средновековна крепост свързва Ловеч с освободителното движение на Асеневци. През 1187 г., след тримесечна неуспешна обсада на Ловешката крепост, византийският император Исак ІІ Ангел е принуден да се оттегли и последвалите събития водят до възникване на Второто българско царство.
Днес крепостта има специално нощно осветление. В нея се провеждат сватбени ритуали „Болярска сватба“. На изградената сцена се организират концерти и спектакли. Чрез съвременната техника за аудио-визуални спектакли в периода от м. май до октомври се излъчва филма „Ловешката крепост разказва…“ По заявка гостите могат да гледат и слушат аудио-визуалните спектакли „Ловеч – звезден град” и „Историята своя тачим”.

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Обслужване на български и английски език.

Безплатни посещения:
Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;
Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Резервирайте вашите билети за ЛОВЕШКА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ