Туризъм

Резервирайте си билет още сега

СТАРА ГРАДСКА БАНЯ "ДЕЛИ ХАМАМ"

ул. "Тодор Стратиев" № 2
тел. 068 670014; 068 603890; 068 601362; 068 688246; 0887 958 593

Лятно работно време:
вторник до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.
петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Зимно работно време:
вторник до четвъртък – от 8.00 ч. до 17.00 ч. с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
петък до неделя от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Почивен ден: понеделник. Всеки първи вторник от месеците е обявен за почивен за обект Стара градска баня "Дели Хамам", когато ежемесечно се извършва профилактика на техниката.

Старата градска баня е превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. Под специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система „хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти. Инсталирани са най-съвременните аудио-визуални техники – огромен воден екран, интерактивни мултимедии, най-модерно озвучаване, мултимедийна прожекция върху централния купол на Банята. Върху разположените в Банята образователни електронни тъчскрийн маси посетителите имат възможността да „сглобяват“ различни водни системи от античността до наши дни.
За мултимедийните прожекции в Банята са изработени три филма: „Водата – майка на живота“ , „История на банята“ и „Паметта на реката“. В тях със светлинни ефекти, игрални миниатюри, компютърна анимация, музика и звукови ефекти се разказва за река Осъм, бита, обичаите и празниците на хората от тези места, свързани с водата от древността до наши дни, история на банята „Дели Хамам“ и на османските бани тип „хамам“ от този период.
Градската баня, строена през XVI-XVII век, е архитектурно-строителен паметник с национално значение, обявен с протокол №7 на НСОПК от 25.11.1999 г. Нейното разпределение е сходно с плановите схеми на всички построени по това време сгради с подобно предназначение. Смята се, че това е последният турски хамам, използван като хигиенна баня в страната. Характерната архитектура се вписва в цялостния облик на квартал "Вароша".

Безплатни посещения:
Деца до 6 годишна възраст; Деца и възрастни в неравностойно положение; Организирани групи на ученици от община Ловеч; Гости на община Ловеч;

Резервирайте вашите билети за СТАРА ГРАДСКА БАНЯ "ДЕЛИ ХАМАМ"